Политика конфиденциальности

Бұл саясат Интернетте автоматтандыру құралдарын қолданатын дербес тұлғалар мен дербес тұлғалардың дербес мәліметтерін Поехали (бұдан әрі - Поехали) тапсырмасы бойынша жинау және өңдеу тәртібін реттейді.
Жалпы ережелер1. Осы саясаттың шеңберінде мынадай терминдер қолданылады:1.1. Дербес деректер — нақты немесе анықталған тұлғаға тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат (дербес деректердің мәні).1.2. Поехали — дербес деректерді өңдеуді дербес ұйымдастыратын және / немесе жүзеге асыратын тұлға, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттары, өңделетін дербес деректердің құрамы, дербес деректермен жасалатын әрекеттер.1.3. Поехали Сайты (Сайт) — электрондық компьютерлерге арналған бағдарламалар жиынтығы және Интернеттегі сайттарды анықтауға мүмкіндік беретін домендік атаулар және (немесе) желілік мекенжайлар арқылы Интернетте қамтамасыз етілген ақпарат жүйесінде қамтылған басқа ақпарат. Интернетте авторлық құқық иесінің веб-сайтының мекенжайы: http://taxipoehali.ru.1.4. Мобильдік бағдарламашық — iOS, Android, Windows Phone мобильді операциялық жүйелермен жұмыс істейтін қолданушы құрылғыда орнатылған Поехали сервисінің дерекқорға кіруін автоматтандыруға мүмкіндік береді1.5. Қызметтер — Тапсырыс берушіге Тапсырыс берушінің Тапсырысын Серіктеске қабылдау, өңдеу және тапсыруға және тапсырыс берушінің бұйрықтың орындалуы туралы хабардар етуге бағытталған Қызметті көрсеткен қызметтері. Қызмет көрсету нысаны мен тәртібі сайтта орналастырылған ашық ұсыныс шарттарымен анықталады.1.6. Тапсырыс беруші — Қызметтерге сайт, мобильдік қосымша арқылы немесе Поехали абоненттік телефон нөміріне қоңырау шалу арқылы тапсырыс жасайтын дербес тұлға.1.7. TaxSee Серіктес (Серіктес) — Клиентке автокөлікпен, тауарларды (жүкті) жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу үшін қызмет көрсететін өз күшімен дербес тұлға. Сонымен бірге, Қызмет көлік ұйымы емес және Тапсырыс берушіге өздігінен көлік қызметтерін көрсетпейді.1.8. Тапсырыс — Серіктестермен көліктік тасымалдау қызметтерін көрсетуге Тапсырыс беруші қалыптастырған өтінім.1.9. Дербес деректерді өңдеу — жинау, есепке алу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, жаңарту, жаңарту (жаңарту, өзгерту), өндіру, пайдалану, беруді қоса алғанда, дербес деректермен автоматтандыру құралдарымен немесе онымен жасалатын іс-әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы (тарату, қамтамасыз ету, кіру), иесіздендіру, бұғаттау, жою, дербес деректерді жою.1.10. Дербес деректерді автоматтандырып өңдеу — дербес деректерді есептегіш техника құралдарының көмегімен өңдеу ісі.1.11. Дербес деректерді ұсыну — дербес деректерді немесе белгілі бір адамдар тобын ашуға бағытталған іс-әрекеттер.1.12. Дербес деректерді бұғаттау — дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтата тұру (егер дербес деректерді түсіндіру үшін өңдеу қажет болса).1.13. Дербес деректерді жою — дербес деректердің ақпараттық жүйесінде және (немесе) дербес деректердің материалдық тасымалдағыштары бұзылған дербес деректердің мазмұнын қалпына келтіруге мүмкіндік бермейтін іс-әрекеттер.1.14. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі — деректер базасында қамтылған дербес деректер жиынтығы және ақпараттық технологияларды және техникалық құралдарды өңдеуді қамтамасыз етеді.1.15. cookie файлдар — сайт арқылы жіберілген және компьютерде, ұялы телефонда немесе Поехали сайтында әрекеттері туралы деректерді сақтау үшін пайдаланылатын сайтқа кіретін басқа құрылғыда сақталған деректердің бір бөлігі.1.16. Құрылғының идентификаторы — құрылғының немесе мобильді қосымша арқылы есептелетін мобильді қосымша қолданылатын құрылғыны анықтауға мүмкіндік беретін бірегей деректер.2. Поехали құрылғыға мобильдік бағдарламашықты орнатуына немесе кез келген басқа тәсілмен мобильдік бағдарламашықты пайдалануына, сондай-ақ сайтты пайдалануына, Поехали осы Келісімнің шарттарына келісімі, соның ішінде, қолданыстағы заңнаманың ережелері осындай келісім талап етілетін жағдайларда, Кастинаның дербес деректерін өңдеуге Поехали келісімін білдіреді.
Дербес деректер3. Дербес деректерді өңдеу барысында Поехали мыналарға құқылы болады:3.1. Өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты ақпараттарды алып отыруға, соның ішінде мыналарды қамтитын:3.1.1. Дербес деректердің өңделу фактісін растау;3.1.2. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері мен мақсаттары;3.1.3. Дербес деректерді өңдеудің мақсаттары мен қолданатын тәсілдері;3.1.4. Дербес деректерді өңдеуді жүзеге асыратын тұлғаның аты-жөні және орналасқан жері туралы мәліметтер, дербес мәліметтерге қол жеткізе алатын немесе авторлық құқық иеленушімен жасалған шарт негізінде немесе қолданыстағы заңнама негізінде дербес мәліметтерді ашатын тұлғалар туралы (Құқықиеленушінің қызметкерлерін қоспағанда);3.1.5. Деректерді берудің басқа тəртібі қолданыстағы заңнамада қарастырылмаған болса, тиісті дербес деректер субъектісіне қатысты алынған дербес деректер;3.1.6. Дербес деректерді өңдеудің мерзімдері, соның ішінде оларды сақтау мерзімдері;3.1.7. Поехали қолданыстағы заңнамамен көзделген құқықтарды жүзеге асыру тәртібі;3.1.8. ұсынылған трансшекаралық немесе деректерді беру іске асыру туралы ақпарат;3.1.9. Атауы немесе тегі, франшиза атынан дербес деректерді өңдеуді жүзеге асыратын тұлғаның аты және мекен-жайы, өңдеу зарядталған немесе тұлғаға тарифтеледі болса;3.1.10. Қолданыстағы заңмен көзделген басқа ақпарат.3.2. Франшиза оның дербес деректерін нақтылау, немесе дербес деректер, толық ескірген, дәл болып табылады, немесе заңсыз алынған болса, олардың жойылуына бұғаттау өңдеу мәлімделген мақсаттары үшін қажет емес, сондай-ақ олардың құқықтары шаралар құқықтық қорғауды қабылдауға талап етеді.3.3. Поехали ұстаушы қолданыстағы заңнаманы бұза отырып немесе басқаша оның құқықтары мен бостандықтарын бұзғаны дербес деректерді өңдеуді жүзеге асырады, деп санайды, егер дербес деректерді субъектілерінің құқықтарын қорғау немесе соттарда уәкілетті органға құқық иеленушінің құқығын әрекеттерiн немесе әрекетсiздiгiн шағымдануға.3.4. сотта олардың заңды құқықтары мен мүдделерін, зиян үшін, оның ішінде, және (немесе) моральдық зиян үшін өтемақы қорғау үшін.4. Дербес деректерді өңдеу кезінде Авторлық құқық иесі:4.1. Поехали оның сұрауы бойынша келесі ақпаратты беріңіз:4.1.1. Дербес деректерді өңдеу фактісін растау;4.1.2. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері мен мақсаттары;4.1.3. Дербес деректерді өңдеудің мақсаттары мен қолданылатын әдістері;4.1.4. Оның атауы және орналасқан жері, дербес деректерге қол жеткізе алатын немесе келісімшарт негізінде немесе қолданыстағы заңнаманың негізінде дербес деректерді ашатын тұлғалар туралы ақпарат (қызметкерлерді қоспағанда);4.1.5. Мұндай деректер ұсыну үшін түрлі тәртібі қолданыстағы заңнамасымен көзделмесе, егер Поехали процестері дербес деректерді, олардың алған көзі;4.1.6. Дербес деректерді өңдеу мерзімдері, оның ішінде оларды сақтау мерзімдері;4.1.7. Поехали қолданыстағы заңнамамен көзделген құқықтарды жүзеге асыру тәртібі;4.1.8. ұсынылған трансшекаралық немесе деректерді беру іске асыру туралы ақпарат;4.1.9. Атауы немесе тегі, франшиза атынан дербес деректерді өңдеуді жүзеге асыратын тұлғаның аты және мекен-жайы, өңдеу зарядталған немесе тұлғаға тарифтеледі болса;4.1.10. Қолданыстағы заңмен көзделген басқа ақпарат.4.2. Поехали дербес деректеріне рұқсатсыз кірудің алдын алу үшін шаралар қабылдануын қамтамасыз етіңіз.4.3. Жариялау немесе басқаша шектеусіз дербес деректерді өңдеу қатысты саясатын анықтайды құжатқа қол, сондай-ақ, дербес деректерді қорғау үшін тұрақты талаптар туралы ақпаратты қамтамасыз етеді.5.Поехали дербес деректері электрондық тасымалдағышта сақталады және дербес деректерді өңдеудің автоматтандырылған жүйелері арқылы өңделеді.6.Клиенттің дербес деректері электрондық тасымалдағышта сақталады және дербес деректерді өңдеудің автоматтандырылған жүйелерін пайдалана отырып өңделеді.7.Поехали Сервистің келесі дербес деректерін жинайды және өңдейді:7.1.Тегі, аты, әкесінің аты;7.2.туған күні;7.3.Абоненттік телефон нөмірі;7.4.Орналасқан жерінің мекенжайы;7.5.Электронды пошта мекенжайы.8.Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша, сондай-ақ өз қалауы бойынша келесі дербес деректерді бере алады, оларды өзгертуге және / немесе жоюға:8.1.Тегі, аты, әкесінің аты;8.2.Туған күні;8.3.Орналасқан жерінің мекенжайы;8.4.Электронды пошта мекенжайы.9.Клиенттің дербес деректерін Поехали өзі келесі жағдайларда бұзады:9.1. Қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін үш жыл өткеннен кейін;9.2. Клиенттің дербес деректерін өңдеуге келісімін берген жағдайда.10. Клиенттің дербес деректерін жою оларды кейіннен қалпына келтіру мүмкіндігімен жүзеге асырылады.11. Клиенттердің дербес деректеріне қол жетімділік қызметтерді көрсетуге тікелей қатысты тұлғаларға ғана қол жетімді. Басқа жағдайларда, Поехали Тапсырыс берушінің дербес деректерді қамтиды емес, және қолданыстағы заңнамаға сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдардың өтініші бойынша дербес деректерін жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс берушінің алдын ала келісімінсіз, үшінші тұлғаларға оларға қол қамтамасыз етпейді.12. Клиенттің дербес деректеріне рұқсатсыз кірудің алдын алу үшін Поехали келесі шараларды қабылдайды:12.1. Дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыруға жауапты қызметкерлерді тағайындайды;12.2. Клиенттің дербес деректерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұйымдастырушылық және техникалық шаралар қолданылады, атап айтқанда:12.2.1. Дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде өңдеу кезінде дербес деректерге қауіпсіздік қатерлерін анықтайды;12.2.2. бақылаусыз ену мүмкіндігін болдырмайды немесе осы үй-жайларға қол құқығыңыз жоқ тұлғалардың осы үй-жайларда болу ақпараттық жүйені орналастырылған ғарыш қауіпсіздік режимін, қамтамасыз ұйымдастырады;12.2.3. Дербес деректер тасымалдаушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;12.2.4. Өздерінің қызметтік (еңбек) міндеттерін орындау үшін қажетті дербес мәліметтерге қол жеткізетін тұлғалардың тізімін бекітеді;12.2.5. Дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау үшін қажетті ақпараттық қауіпсіздік құралдарын пайдалану;12.2.6. Дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қабылданатын шаралардың тиімділігін бағалайды;12.2.7. Дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізу және шара қолдану фактілерін анықтауды қамтамасыз етеді;12.2.8. Дербес деректерді қалпына келтіреді, оларға рұқсатсыз кіруге байланысты өзгертіледі немесе жойылады (мұндай қалпына келтірудің техникалық мүмкіндігі болса);12.2.9. Дербес ақпараттық жүйеде өңделген дербес деректерге қол жеткізу ережелерін белгілейді;12.2.10. Ол дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және дербес деректердің ақпараттық жүйелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қабылданған шараларды бақылайды.13. Дербес деректерді, толық ескірген, дәл, немесе заңсыз алынған жағдайда тұтынушы өз дербес деректерді, олардың бұғаттау немесе жою қызметінің сипаттамасын талап етуге құқылы (көкейкесті) бар қайта өңдеу мақсаттары үшін қажет емес, сондай-ақ қайта өңдеу келісімін кері қайтарып алуға сағат орнында қайтару алғаннан немесе оның қызметшілерінің хатпен почта арқылы жазбаша түрде қызмет тиісті сұрау және (немесе) талаптар жіберу арқылы дербес деректерді Қызмет. Қызмет бөлімшелерінің мекен-жайы сайттың тиісті бөлімінде көрсетілген. сұрау / сұраныс Тапсырыс немесе оның өкiлiнiң дербес басын басты құжат санын, құжаттың берілген күнін және берген орган, тұрақты тұратын клиенттің орны мекенжайын, Поехали (келісім-шарт нөмірі, келісім-шарт жасасқан күннен қатысты Клиенттің қатысуын растайтын ақпаратты қамтуы тиіс деді шартты ауызша белгілеу және (немесе) өзге де ақпарат) немесе, егер өзгеше дербес деректер қызметтерін өңдеу растайтын, түсіндіру сұраныс, бұғаттау немесе не жою дербес деректерді өңдеу, Тапсырыс берушінің қолы қойылған немесе оның өкiлiнiң келісім алып қою Тапсырыс немесе хабарламаны дербес деректерді келтіруге. Қызмет оны алған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің сұрау / талаптарын мәнi бойынша дәлелдi жауап беруге мiндеттi.
Геолокациялық деректер14. Поехали орналасқан жері туралы ақпаратты (геолокациялық деректер) мобильдіқ бағдарламашық арқылы алады. Геолокациялық деректер авторлық құқық иесіне тек мобильдік бағдарламашықты пайдалану кезінде беріледі. Поехали өз қалауы бойынша геолокациялық деректерді оның мобильді құрылғысының тиісті параметрлерін өзгерту арқылы тыйым сала алады, бірақ бұл мобильді бағдарламашықты.15. Клиентті тасымалдау қызметтерімен қамтамасыз ету үшін Күдікті Клиентке Поехали орналасқан жері туралы ақпарат бере алады.
Төлемдік деректер16. Банктік карточкаларды пайдалана отырып, қолма-қол ақшасыз төлем жасау арқылы лицензиялық төлемді төлеу үшін Поехали банк картасын өзінің дербес куәлік нөміріне байланыстыра алады. Банктік карточканы байланыстыру ұялы бағдарламашыққа келесі деректерді көрсете отырып, Поехали дербес жүзеге асырады:16.1. Банктің карточка нөмірі;16.2. Банктік карточканың әрекет ету мерзімі;16.3. Банктік карточка ұстаушысының аты-жөні;16.4. Банктік картаның қауіпсіздік коды.17. Банктік карточкаларды пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз төлем халықаралық төлем жүйелерінің ережелеріне сәйкес төлемнің құпиялылығы мен қауіпсіздігі қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Поехали ұсынған деректердің қауіпсіздігі процедуралардың Төлем картасының салалық деректер қауіпсіздігі стандарты талаптарына сәйкес келуімен қамтамасыз етіледі және олардың ешқайсысы, соның ішінде Құқық иесі, оларды ала алады. Банктік карточка бойынша деректерді енгізу, сатып алушы банктің қауіпсіз төлемдер бетінде жүзеге асырылады, ол қызметтер үшін қолма-қол ақшасыз төлемді қамтамасыз етеді.
Сookie файлдар18. Авторлық құқық иеленушісі cookie файлдарының келесі түрлерін пайдалана алады:18.1. Қажетті қажетті cookie. Бұл cookie сайтты шарлау және сұралған қызметтерді пайдалану қажет. Осы түрдегі cookie файлдары Пайдаланушыны тіркеу және жүйеге кіру кезінде пайдаланылады. Онсыз олар Поехали сұраған қызметтер қол жетімді емес. Бұл cookie негізгі болып табылады және тұрақты немесе уақытша болуы мүмкін. Бұл cookie файлын пайдаланбай, сайт дұрыс жұмыс істемейді.18.2. Операциялық cookie. Бұл cookie сайтты пайдалану туралы статистиканы жинайды. Бұл файлдар Поехали дербес ақпаратын алмайды. Осы cookie файлдары бойынша жиналған барлық ақпарат статистикалық сипатта және жасырын болып табылады. Осы cookie пайдаланудың мақсаттары:18.2.1. Сайтты пайдалану статистикасын алу;18.2.2. Жарнамалық кампаниялардың тиімділігін бағалау.Бұл cookie тұрақты және уақытша болып табылады және бастапқы және үшінші тарап cookie де сілтеме жасай алады.18.3. Функционалдық cookie. cookie бұл түрі (мысалы, Сервис аты, тілі немесе орналасқан жері ретінде) Тапсырыс берушінің жеткізілетін ақпаратты сақтау үшін пайдаланылады. Бұл файлдар анонимді ақпаратты пайдаланады және Тапсырыс берушінің басқа сайттардағы әрекеттерін бақыламайды. Осы cookie пайдаланудың мақсаттары:18.3.1. Қызметке бұрын Тапсырыс берушіне берілгендігі туралы ақпаратты есте сақтау;18.3.2. Тапсырыс берушінің таңдаған преференциялар сақтау арқылы тұтастай сайтпен өзара іс-қимыл сапасын арттыру.Бұл cookie тұрақты және уақытша болып табылады және бастапқы және үшінші тарап cookieлеріне де сілтеме жасай алады.18.4. Жарнамалық cookie. cookie бұл түрі жарнама пікір санын шектеу, сондай-ақ жарнамалық науқандар тиімділігін бағалау үшін қолданылады. Жарнамалық cookie файлдары сайтта жарнамалық материалдарды басқару үшін пайдаланылады. Жарнамалық cookie файлдарын үшінші тараптар орналастырады - мысалы, жарнама берушілер мен олардың агенттері. Олар тұрақты немесе уақытша болуы мүмкін. Бұл файлдар үшінші тарап компанияларының сайтында жарнамамен байланысты.19. Блок немесе cookie файлдарын жою және олардың іс-қимыл Тапсырыс беруші пайдаланылуы тиіс браузер параметрлері болуы мүмкін шектейді.
Құрылғының идентификаторы20. Сервис құрылғысы туралы жиналған деректер Тапсырыс берушінің дербес деректерін қамтымайды.21. Құрылғы идентификаторы туралы ақпаратты жинау мақсаты - мобильдік қосымшаны пайдаланушылардың ішкі есебі.
Ұялы байланыс операторы туралы деректер22. Авторлық құқық иесі мобильді қосымша арқылы Поехали ұялы байланыс қызметін (ұялы байланыс) беретін оператор туралы ақпаратты алады.23. Ұялы байланыс операторы туралы жинақталған деректерде Сервистің дербес деректері жоқ.24. Ұялы байланыс операторы туралы ақпаратты жинау мақсаты - мобильді бағдарламашықтың параметрлерін Сервис орналасқан елдегі деректер және мобильді қолданбалы интерфейстің тілі.
Тапсырыстар тарихы25. Авторлық құқық иеленушісі Поехали орындайтын тапсырыстарды, атап айтқанда тапсырысты орындаудың басталу уақытын, автокөлік жеткізу пунктінің мекен-жайын, маршруттың аралық және түпкілікті мекен-жайларын, қолданыстағы тарифті, төлем әдісін және Клиент көрсеткен өзге де деректерді сақтайды.26. Тапсырыстың тарихы туралы ақпаратты жинау мақсаты - бұрын берілген мәліметтерді пайдалана отырып, тапсырыстың параметрлерін автоматты түрде толтыру арқылы көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту, бұл ретте тапсырыс жасау уақытын қысқарту.